صفحه اصلي در باره وبدا پاسخگويي رسانه اي گزارش تصويري اخبار انتصابات روابط عمومي
يافته
خیابان معلم ، میدان شهید انوشیروان رضایی ، دانشگاه علوم پزشکی
تلفن:06633302033 / پست الكترونيكي: pr@lums.ac.ir
تهيه و طراحي : مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 
Page created in 0.60183691978455 seconds.
memoryUsage : 3496Kb