صفحه اصلي در باره وبدا پاسخگويي رسانه اي گزارش تصويري اخبار انتصابات روابط عمومي
يافته
خیابان معلم ، میدان شهید انوشیروان رضایی ، دانشگاه علوم پزشکی
تلفن:5-06633300661 / پست الكترونيكي: pr@lums.ac.ir
تهيه و طراحي : مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 
Page created in 0.52775192260742 seconds.
memoryUsage : 5791Kb